Bitcoin Era

Börja handla kryptovalutor med Bitcoin Era redan idag!

BÖRJA INVESTERA IDAG MED BITCOIN ERA GENOM ATT REGISTRERA ETT KOSTNADSFRITT KONTO

Så här fungerar Bitcoin Era i praktiken

När det kommer till med Bitcoin Era så är det hela en handelsplattform som tillhandahåller dig en möjligt att snabbt och enkelt komma i gång med kryptovalutahandeln såsom Bitcoin, inklusive andra marknadsdominerande plattformar.

Själva processen för att registrera dig hos med Bitcoin Era kräver ej lång tid i omfång. Oavsett hur tekniskt lagd du är så bör du i de flesta fall kunna klara av det hela inom mindre än fem minuter. När du registrerat dig som en handlare så kommer en av de ansvariga mäklarna som du tilldelats per automatik att etablera en kontakt med dig där du blir ledd genom hela processen.

Du kommer även att få motta nyttiga tips om hur du ska förhålla dig till det hela, men vänligen observera att det inte finns några garantier på avkastningar utan det hela är endast "råd" som du kan välja att anamma eller förbise. Du kan självfallet även välja att utelämna mäklaren och de råd som dessa erbjuder, men om du är helt grön inom det hela så kommer en mäklare att vara guld värd för just din del!

För att du ska kunna testa på handeln med kryptovalutor utan att riskera "riktiga"-pengar så kan erbjuder dig Bitcoin Era möjligheten att börja handla i den så kallade demoläget. Själva principen bygger på samma element, där du får nyttja samma funktioner, verktyg och underliggande instrument. Den enda skillnaden är att du handlar med fiktiva medel i stället för genuina pengar.

Målet med Bitcoin Era är att förse dig som handlare med ett enkelt, smidigt och adekvat sätt att komma i gång med kryptovalutahandlen utan att du ska behöva ödsla din dyrbara tid.

Visa mer

Hur kom Bitcoin till egentligen?

Kryptovalutan Bitcoin är den första och största kryptovalutan på marknaden i dag. Faktum är att Bitcoin banat vägen för andra kryptovalutor genom att erbjuda möjligheten att ta del av dess blockkedja, något som många andra kryptovalutor bygger på ska tilläggas.

Bitcoin kom till under 2009 (januari) men det många handlare ej vet är det faktum att själva fundamentet för kryptot började finslipas fler decennier tidigare, där många olika individer deltog periodvis.

Kryptot är dock omgett av mystik eftersom ingen vet med säkerhet vem som faktiskt skapade den första myntet. Genom åren så har många pekats ut som den sanna skaparen, men än idag så vet ingen med säkerhet vem som är den sanna fadern till Bitcoin.

Bitcoin har varit föremål för en rad olika "forkar" eller "uppgraderingar" vilka i sin tur ämnat förbättra den existerande blockkedjan som Bitcoin men även mång andra kryptovalutor idag bygger på.

Bitcoin Era erbjuder dig möjligheten att snabbt, enkelt och koncist börja investera i Bitcoin och andra kryptovalutor för den delen utan att behöva använda dig av dyra mellanhänder. Ta chansen och upptäck vad Bitcoin Era kan göra för dig idag och bli varse om skillnaden!

Tekniska aspekten bakom Bitcoin

Om du läst så här långt så vet du att Bitcoin står sig som den största kryptovalutan på marknaden som även banat väg för många andra kryptovalutor, där framför allt Ethereum är det mest påtagliga exemplet.

Vi ska härnäst på ett koncist sätt beskriva hur kryptot i fråga fungerar rent tekniskt, utan att för den delen komplicera det hela. Till att börja med så bygger Bitcoin och andra krypton på två element - "mining" och "blockkedja".

Om vi börjar med den första, nämligen "mining" så innebär det hela kortfattat att "miners" använder sig av datorkraft, oftast stora datacentraler för att lösa komplex algoritmen, där de i sin tur får motta en del av Bitcoin-myntet, där storleken baseras på hur komplext det hela är.

Den andra delen i form av "blockkedja" är det som gör handeln möjlig och bygger på komplexa matematiska beräkningar vilka hanterar transaktionerna inom bråkdelen av en sekund.

Bitcoin Era erbjuder dig möjligheten att snabbt och enkelt komma i gång med Bitcoin-handeln utan att faktiskt ha kännedom om den tekniska aspekten. De flesta handlarna är sällan intresserade av de tekniska delarna, men de kan vara bra att känna till för att få en mer övergripande bild kring det hela. Ta chansen och registrera dig för ett kostnadsfritt handelskonto hos Bitcoin Era, något som i sin tur kräver endast några minuter från din dyrbara tid. Upptäck hur enkelt det är att handla med Bitcoin och andra kryptovalutor redan idag!

Visa mer

Primära anledningar till att du ska välja Bitcoin Era

Som ett led i att göra dig införstådd med varför Bitcoin Era är din förvalda handelsplattformar samt hur den kan hjälpa dig att på ett enklare, snabbare och säkrare sätt komma igång med investeringar i kryptovalutor så kommer vi härnäst att fokusera på att understryka de viktigaste aspekterna med det hela:

  • Kryptovalutor styrs ej av en central myndighet utan priset påverkas av utbud/efterfrågan.
  • Kryptovalutorna har ingen mellanman som styr transaktionen i fråga (såsom banker) utan det hela bygger på parten A och parten B.
  • Säkerhetsnivån är betydligt högre vid handeln med kryptovalutor i jämförelse vid handeln med fiat-valutor eftersom det inte går att komma runt själva logiken.
  • Kryptovalutor handlas till betydligt lägre kostnader än vad som är fallet vid handeln med traditionella valutor.
  • Du kan välja att initiera men även slutföra en viss affär, oavsett tidpunkt eller var du råkar befinna dig för närvarade.
  • Du behöver inte följa börsens tider utan du handlar helt enkelt när du känner för det eller när du får tid över.
  • Kryptovalutor är mer skyddade mot inflation eftersom de ej styrs av centrala instanser såsom är fallet vid fiat-valutor.
  • Kryptovalutor är betydligt mer snabbare att handla med i jämförelse med traditionella valutor.

Oavsett vad man tycker och tänker kring det hela så är kryptovalutor något som kommer växa sig i framtiden. Handelsplattformen Bitcoin Era gör det enkelt och smidigt att komma i gång med handeln utan att du behöver bry dig om bakomliggande faktorer.

Hur nyttjar man Bitcoin Era vid handeln med Bitcoin och andra krypton?

När skaparna av Bitcoin Era bestämde sig för att slå slag i sina planer så byggde man upp en vision där målet återspeglade i form av att kunna erbjuda en säker, snabb och koncis plattform än vad som finns på marknaden idag.

Planen var att skapa en plattform där gemene man kunde få möjligheten att komma igång med kryptovalutahandeln utan att för den delen behöva lägga märke till bakomliggande faktorer.

Detta var dock inte allt utan man satsade även på att stärka säkerhetsaspekten, något som man för övrigt klassificerades som en av de fiktiva delarna i det hela, eftersom kryptohandeln ofta utsätts för maliciösa aktörer.

Man nöjde sig dock inte där utan skaparna av Bitcoin Era hade även som mål att tillhandahålla dig som handlare en adekvat möjlighet att utarbeta din egen unika handelsstrategi som byggde på just dina preferenser.

Hur hjälper Bitcoin Era just dig att effektivisera kryptohandeln?

Bitcoin Era gör det möjligt att komma i gång med kryptovalutahandlen utan att behöva bry dig om bakomliggande element. Du kan inom några minuter börja investera i Bitcoin, Ethereum och andra populära kryptovalutor utan att behöva förta dig

En annat viktigt element i det hela är att du kan handla med kryptovalutor även när du befinner dig på språng. Detta möjliggörs av den innovativa appen som du kan ladda ner utan några extra kostnader.

Vidare så kan du även välja att handla och sköta dina affärer under alla tider på dygnet utan att behöva förhålla dig till specifika öppettider, såsom är fallet när du handlar på börsen och dylikt. Bitcoin Era erbjuder dig således alla möjligheter att lyckas med dina affärer där det enda du behöver göra är att registrera dig, sätta in medel och komma i gång med handeln, en process som vanligtvis ej kräver mer än 5 minuter att slutföra.

Hur nyttjar man Bitcoin Era vid handeln med Bitcoin?

Bitcoin Era gör det möjligt att på ett snabbt och koncist sätt komma igång med investeringar i Bitcoin och andra kryptovalutor. Det enda du behöver göra är att skapa ett kostnadsfritt konto, en process som ej tar mer än några minuter att slutföra.

Med Bitcoin Era så får du möjligheten att använda dig av alla de verktyg som handelsplattformen tillhandahåller utan att för den delen bli fakturerade några extra kostnader.

Mäklarna som återfinns på plattformen anses vara marknadens bästa samt har en stor erfarenhet gällande handeln med Bitcoin, Ethereum samt andra populära kryptovalutor som erbjuds på marknaden idag.

En viktig del i det hela är att mäklarna aldrig garanterar dig som handlare en viss form av utkomst baserat på de råd som de förser dig. Det är således upp till dig själv att avgöra huruvida du vill ta till dig dessa råd eller ej.

Kom ihåg även det faktum att alla kryptovalutor är extremt volatila i sin sanna natur. Det hela innebär att de kan svänga kraftigt i värde under bråkdelen av en sekund, något som innebär att du aldrig riktigt kan förutse utkomsten av en viss handel.

Vad kan du förvänta dig av Bitcoin inom närmsta framtiden?

Själva framtiden för Bitcoin, Ethereum och andra kryptovalutor är praktiskt taget omöjligt att sia om. Detta på grund av att kryptovalutor är i grund och botten extremt volatila, något som innebär att du aldrig kan vara säker på vad som komma skall härnäst.

Dock så är man säker på en sak, nämligen det faktum att Bitcoin och andra kryptovalutor har cementerat sig som en adekvat form av betalningsmedel, där man för varje dag ser en ökning i användningen av dessa hos gemene man. Självfallet så finns det även en del kritiker vilka liknar det hela vid pyramidspel men faktum kvarstår att kryptovalutor existerat under mer än ett decennium och ständig vinner mark inom alla segment.

Börja använda Bitcoin Era och kom igång med handeln inom några minuter

Teamet bakom Bitcoin Era hade som mål att tillhandahålla en säker och pålitlig handelsplattform som även de mest kluvna kunde ta del av, utan att behöva besitta några specifika förkunskaper.

Innan du börjar placera dina surt förvärvade pengar i kryptovalutor så måste du dock först slipa på den handelsstrategi som du önskar tillämpa för handeln för att på så sätt öka sannolikheten för positiva avkastningar när du nyttjar Bitcoin Era.

Ett smart sätt att prova på huruvida den nuvarande handelsstrategi faktiskt håller måttet är att använda dig av demokonto som tillhandahålls av Bitcoin Era, där du kan nyttja alla verktyg och funktioner samt handla med fiktiva medel utan att behöva riskera något.

Vanliga frågor gällande Bitcoin Era

Är Bitcoin Era en laglig handelsplattform?

Bitcoin Era har ett obefläckat rykte och anses ligga i framkant när det kommer till handelsplattformar vilka fokuserar på att erbjuda investerare en möjlighet att spekulera i kryptovalutor. 

Utförs handel hos Bitcoin Era per automatik?

Bitcoin Era erbjuder ej handlarna möjligheten att sköta affärerna åt de baserat på automatiska inställningar utan plattformen genomför handeln så som användarna definierar explicit.

Existerar det en Bitcoin Era app?

Bitcoin Era erbjuder alla sina handlare möjligheten att även ta del av deras app utan några extra kostnader. Appen i fråga kan använda behändigt när du befinner dig på språng men önskar ändå sköta dina affärer adekvat!

Applicerar Bitcoin Era några kostnader vid handel med krypto?

När du använder dig av Bitcoin Era så kommer du aldrig att påföras några kostnader för din handel. Du kan således utan dig tillbaka och handla med kryptovalutor utan att behöva bry dig om hur mycket det kommer kosta dig i slutändan.